18. aug, 2016

Kurser

Du är välkommen  att anmälda ditt intresse för kurs.

Jag håller prova-på-kurs kväll eller dagtid i skulptur.

Häller också längre kurser helg eller kvällar.

Skicka gärna mail till ullergarden@telia.com