4. jan, 2017

Om Maj-Lis

Jag har varit kreativ hela mitt liv. Brukar säga att jag arbetar med färg och det får olika uttryck. Det kan handla om textil, hattar, glas, tavlor, skulpturer. 

En lång period av mitt liv utbildade jag mig til terapeut inom naturmedicin som ledde till egen praktik.  Efterhand var jag också ansvarlig för min egen skola där jag undervisade i samma.

Samtidig hade jag egen verkstad där jag jobbade kreativt. En period hade jag också ett galleri med utställningar. 

Det ena utesluter inte det andra! 

Jag är medlem i Svenska Konstnärsförbundet, och en del konstföreningar i Värmland och Norge.