STULEN
från utställning på Teaterhotellet i Malmö
i tidsrummet juli-sept 2019

"Libertè"

30x40cm